Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб

 

Лигийн Аварга (18 удаа) 
1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 
1972-73, 1975-76,1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 
1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90


Аваргуудын лиг (6 удаа) 
1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19


ФА Цомын ялагч (7 удаа) 
1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06


Лигийн Цомын ялагч (8 удаа) 
1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12


УЕФА Цомын ялагч (3 удаа) 
1972-73, 1975-76, 2000-01


Европын Супер Цом (4 удаа) 
1977, 2001, 2005, 2019


Дэлхийн Клубуудын Супер Цом (1 удаа) 
2019

 

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх