Лигийн Аварга (18 удаа) 

1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 
1972-73, 1975-76,1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 
1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90

 

Аваргуудын лиг (5 удаа) 

1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05

 

ФА Цомын ялагч (7 удаа) 

1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06

 

Лигийн Цомын ялагч (8 удаа) 

1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12

 

УЕФА Цомын ялагч (3 удаа) 

1972-73, 1975-76, 2000-01

 

Европын Супер Цом (3 удаа) 

1977, 2001, 2005

 

Супер Цом (1 удаа) 

1985-86

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2020 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх