5/6/2017- 1,2 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Allez 0 3 Kiev 18
8:30 Reds 2 0 Liverpool FC
9:00 Red Wolves 4 1 Red Pharaohs
9:30 Red Mongolz 1 2 Retro FC
10:00 Kiev 18 4 1 Reds
10:30 Liverpool FC 1 2 Allez
11:00 Retro FC 1 1 Red Wolves
11:30 Red Pharaohs 2 3 Red Mongolz

 

 5/13/2017- 3,4 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Reds  1 Retro FC
8:30 Kiev 18  0  1 Red Pharaohs
9:00 Liverpool FC  3  1 Red Mongolz
9:30 Allez  0  1 Red Wolves
10:00 Retro FC  1  0 Kiev 18
10:30 Red Pharaohs  1  0 Reds
11:00 Red Wolves  1  1 Liverpool FC
11:30 Red Mongolz  1  0 Allez

 

 5/19/2017- 5,6 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
15:00 Liverpool FC     Red Pharaohs
15:30 Red Mongolz     Kiev 18
16:00 Retro FC     Allez
16:30 Reds     Red Wolves
17:00 Kiev 18     Liverpool FC
17:30 Red Pharaohs     Retro FC
18:00 Red Wolves     Red Mongolz
18:30 Allez     Reds

 

5/26/2017- 7,8 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Retro FC     Liverpool FC
8:30 Reds     Red Mongolz
9:00 Red Pharaohs     Allez
9:30 Kiev 18     Red Wolves
10:00 Liverpool FC     Reds
10:30 Red Mongolz     Retro FC
11:00 Allez     Kiev 18
11:30 Red Wolves     Red Pharaohs

 

6/3/2017- 9,10 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Red Pharaohs     Reds
8:30 Red Wolves     Retro FC
9:00 Allez     Liverpool FC
9:30 Kiev 18     Red Mongolz
10:00 Reds     Red Wolves
10:30 Retro FC     Red Pharaohs
11:00 Red Mongolz     Allez
11:30 Liverpool FC     Kiev 18

 

6/10/2017- 11,12 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Allez     Red Wolves
8:30 Red Mongolz     Red Pharaohs
9:00 Kiev 18     Reds
9:30 Liverpool FC     Retro FC
10:00 Red Wolves     Liverpool FC
10:30 Red Pharaohs     Allez
11:00 Reds     Red Mongolz
11:30 Retro FC     Kiev 18

 

6/17/2017- 13,14 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Kiev 18     Red Pharaohs
8:30 Allez     Retro FC
9:00 Liverpool FC     Red Mongolz
9:30 Red Wolves     Kiev 18
10:00 Reds     Allez
10:30 Red Pharaohs     Liverpool FC
11:00 Red Mongolz     Red Wolves
11:30 Retro FC     Reds

 

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2018 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх