5/5/2019- 1,2 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 RedLine  2  2  Boshigt boys
8:30 Алив Дансаа  0  2  Super Saiyan
9:00 Black Panthers  1  0  Red Pharaohs
9:30 Title 19  3  1  Retro
10:00 Boshigt boys  2  2 Алив Дансаа
10:30 Super Saiyan  0   2  RedLine
11:00 Retro  5  1  Black Panthers
11:30 Red Pharaohs  1  1  Title 19

 

5/12/2019- 3,4 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Алив Дансаа  2  3 Retro
8:30 Boshigt Boys  4   0  Red Pharaohs
9:00 Super Saiyan  0  0 Title 19
9:30 RedLine  0  0  Black Panthers
10:00 Retro  0  0  Boshigt Boys
10:30 Red Pharaohs  0  2  Алив Дансаа
11:00 Black Panthers  3   0  Super Saiyan
11:30 Title 19  2  0  RedLine

 

 5/19/2019- 5,6 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Super Saiyan  1  3 Red Pharaohs
8:30 Title 19  1  2  Boshigt Boys
9:00 Retro  2  1  RedLine
9:30 Алив Дансаа  1  3  Black Panthers
10:00 Boshigt Boys  0  0  Super Saiyan
10:30 Red Pharaohs  0  2  Retro
11:00 Black Panthers  0  0  Title 19
11:30 RedLine  5  0  Алив Дансаа


5/26/2019- 7,8 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Retro  2  1 Super Saiyan
8:30 Алив Дансаа  0  3  Title 19
9:00 Red Pharaohs  2  2  RedLine
9:30 Boshigt Boys  1  1  Black Panthers
10:00 Super Saiyan  2  1  Алив Дансаа
10:30 Title 19  2  0  Retro
11:00 RedLine  1  0  Boshigt Boys
11:30 Black Panthers  2  1  Red Pharaohs

  

6/02/2019- 9,10 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Red Pharaohs  2  0  Алив Дансаа
8:30 Black Panthers  1  1  Retro
9:00 RedLine  3  0  Super Saiyan
9:30 Boshigt Boys  1  2  Title 19
10:00 Алив Дансаа  3  2  Black Panthers
10:30 Retro  1  0  Red Pharaohs
11:00 Title 19  1  1  RedLine
11:30 Super Saiyan  0  1  Boshigt Boys

  

6/09/2019- 11,12 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 RedLine  2  2  Black Panthers
8:30 Title 19  1  2  Red Pharaohs
9:00 Super Saiyan  2  2  Retro
9:30 Boshigt Boys  1  2  Алив Дансаа
10:00 Red Pharaohs  2  0  RedLine
10:30 Black Panthers  3  1  Super Saiyan
11:00 Алив Дансаа  2  2  Title 19
11:30 Retro  3  2  Boshigt Boys

  

6/16/2019- 13,12 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Boshigt Boys  2  1  Red Pharaohs
8:30 RedLine  4  0  Retro
9:00 Super Saiyan  1  2  Title 19
9:30 Black Panthers  3  2  Boshigt Boys
10:00 Алив Дансаа  0  2  RedLine
10:30 Red Pharaohs  0  1  Super Saiyan
11:00 Title 19  1  2  Black Panthers
11:30 Retro  2  1  Алив Дансаа

 

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2022 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх